Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepGeografia. Zestawy zadań egzaminacyjnych. Matura. Egzaminy wstępne

Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kalwa Beata Kup
teraz
ISBN: 83-86007-72-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza TUTOR
Cena: 25.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 193
Rok wydania: 2002
Dostępność: Wysoka
Opis książki Ksi±żka wydana z my¶l± o maturzystach i kandydatach na wyższe uczelnie przygotowuj±cych się do egzaminu z geografii. Zawiera sze¶ć zestawów egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami i kryteriami ocen.
Każdy zestaw sprawdza wiedzę i umiejętno¶ci ucznia, jakie powinien nabyć w trakcie nauki w szkole ¶redniej. Autorki przygotowuj±c zestawy opierały się na obowi±zkowej podstawie programowej z geografii i standardach wymagań egzaminacyjnych. Opracowuj±c formę arkuszy egzaminacyjnych wykorzystały wzory przygotowane do nowej matury. Proponowany egzamin składa sie z dwóch czę¶ci: pierwsza sprawdza wiedzę i umiejętno¶ci na bazie pytań i zadań do zał±czonej barwnej mapy, druga polega na rozwi±zywaniu testu. Pytania testowe wykorzystuj± różnorodny materiał źródłowy - tabele statystyczne, schematy, rysunki, fotografie, plany i mapy.
Ksi±żka przeznaczona jest dla każdego maturzysty, który chciałby powtórzyć i sprawdzić swoj± wiedzę przed egzaminem. Zestawy zawieraj± odpowiedzi, schematy oceniania, a także kryteria przyznawania punktów.
Oficyna Wydawnicza TUTOR