Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepFizyka. Zestawy zadań egzaminacyjnych przygotowujących do nowej matury

Autorzy: Koneczny Cezary Kup
teraz
ISBN: 83-89563-16-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza TUTOR
Cena: 21.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 232
Rok wydania: 2004
Dostępność: Wysoka
Opis książki Fizyka. Zestawy zadań egzaminacyjnych przygotowuj±cych do nowej matury jest to zbiór sze¶ciu pełnych przykładowych zestawów maturalnych z fizyki. Każdy zestaw składa się z dwóch arkuszy: pierwszego - na egzamin na poziomie podstawowym i drugiego - na egzamin na poziomie rozszerzonym. Zadania zostały starannie dobrane i opracowane w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych z fizyki obowi±zuj±ce na zewnętrznej maturze w roku 2005 i w latach następnych. Na końcu ksi±żki znajduj± się odpowiedzi do zadań oraz kryteria ich oceniania.
Egzamin maturalny od 2005 roku stawia przed zdaj±cymi zmienione oraz ujednolicone wymagania. Najważniejsz± zmian± w nowej maturze jest to, że jest to egzamin zewnętrzny. Zestawy zadań egzaminacyjnych s± układane przez zespoły egzaminatorów pracuj±cych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Następnie s± one weryfikowane w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Najlepsze z nich zostan± zamieszczone w arkuszach zadań maturalnych, które będ± obowi±zywały w danym roku szkolnym.
Zewnętrzne komisje egzaminacyjne, oceniaj±c rozwi±zania przedstawione przez maturzystę, dokonaj± obiektywnej oceny wiadomo¶ci i umiejętno¶ci maturzysty. Wynik egzaminu maturalnego zdawanego w ci±gu jednego dnia może w istotny sposób wpłyn±ć na dalsze losy maturzysty. Będzie zastępował wynik egzaminu wstępnego na studia i decydował o przyjęciu na wybrany kierunek studiów. Dlatego należy dobrze przygotować się do tego egzaminu, między innymi rozwi±zuj±c przykładowe arkusze egzaminacyjne. Także w celu poznania ich struktury, okre¶lenia czasu rozwi±zywania poszczególnych typów zadań oraz formalnycb wymogów stawianych zdaj±cym.
Zebrane w tej ksi±żce zestawy zadań maturalnych zostały przygotowane przez do¶wiadczonego nauczyciela, który brał aktywny udział w opracowywaniu formuły nowej matury.
Oficyna Wydawnicza TUTOR