Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepKonkurs z języka polskiego dla gimnazjalistów. Wiadomości i zadania

Autorzy: Cieślak Iwona, Cieślak Lech Kup
teraz
ISBN: 978-83-89563-55-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza TUTOR
Cena: 38.00 PLN
Format książki: A4
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 186
Rok wydania: 2011
Dostępność: Wysoka
Opis książki

Obejrzyj książkę

Książka Konkurs z języka polskiego dla gimnazjalistów to opracowanie, które ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do tego konkursu. Zawiera rozdziały poświęcone poszczególnym działom gramatyki, jak: fleksja, składnia, fonetyka, słowotwórstwo, słownictwo i stylistyka. Ponadto zamieszczone są w nim wybrane zasady pisowni i interpunkcji oraz dział poświęcony nazwom własnym i poprawności językowej. Każdy z rozdziałów zawiera część teoretyczną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji problemowych, oraz zestawy zadań konkursowych z odpowiedziami. Należy zaznaczyć, że zadania zostały zaczerpnięte z testów wojewódzkich konkursów z języka polskiego organizowanych przez kuratoria oświaty w ostatnich latach.

Uczeń, korzystając z poradnika, nie tylko skutecznie powtórzy wiadomości, ale również, wykonując zadania konkursowe, utrwali i zweryfikuje swoją wiedzę dzięki zawartym w nim odpowiedziom. Książka jest również doskonałą pomocą dla polonisty - jako kompletne źródło wiedzy i zbiór trudnych zadań konkursowych. Może być z powodzeniem wykorzystywana na zajęciach kół zainteresowań, lekcjach języka polskiego oraz podczas indywidualnej pracy ucznia. Jest to także doskonałe repetytorium z gramatyki języka polskiego, które na pewno przyda się każdemu uczniowi przygotowującemu się zarówno do egzaminu gimnazjalnego jak i maturalnego.

Pod tym adresem http://pl.scribd.com/tutor2013 opublikowany jest fragment książki. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością.

Aktualizacje zasad pisowni uchwalone przez Radę Języka Polskiego

Aktualizacja nr 1
dotyczy zmiany zasady dotyczącej zapisu tytułów czasopism i wydawnictw seryjnych

Konkurs z języka polskiego, rozdział "Zasady użycia wielkich liter", str. 138.

W tytułach - odmiennych i nieodmiennych - czasopism i w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Polityka, To i Owo, Mówią Wieki, Po Prostu.
Na podstawie uchwały ortograficznej nr 18 Rady Języka Polskiego w sprawie zapisu tytułów czasopism i cykli wydawniczych (przyjętej dn. 8 grudnia 2008 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja nr 2
dotyczy zmiany zasady dotyczącej zapisu nazw dwuwyrazowych

Konkurs z języka polskiego, rozdział "Nazwy własne", str. 120.

Z łącznikiem piszemy nazwy miejscowości, jeśli są złożone z dwóch lub więcej członów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub geograficzną, np.: Bielsko-Biała, Busko-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Warszawa-Okęcie, Warszawa-śródmieście.
Na podstawie uchwały ortograficznej nr 11 Rady Języka Polskiego w sprawie użycia łącznika w wieloczłonowych nazwach miejscowych (przyjętej dn. 7 maja 2004 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficyna Wydawnicza TUTOR