Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepFizyka. Zestawy zadań egzaminacyjnych. Matura. Egzaminy wstępne

Autorzy: Kaczmarek Anna, Rochowicz Krzysztof Kup
teraz
ISBN: 83-86007-71-0
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza TUTOR
Cena: 21.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 169
Rok wydania: 2002
Dostępność: Wysoka
Opis książki Niniejsza ksi±żka, zawieraj±ca sze¶ć zestawów testów, powstała z my¶l± o licealistach przygotowuj±cych się do egzaminów z fizyki, zarówno maturalnych jak i wstępnych na studia wyższe.
Każdy zestaw sprawdza wiedzę i umiejętno¶ci jakie uczniowie powinni nabyć w trakcie nauki w szkole ¶redniej. Zestawy zadań przeznaczone s± również dla tych uczniów, którzy chcieliby powtórzyć, uzupełnić i sprawdzić swoj± wiedzę przed egzaminem, sprawdzianem lub klasówk±.
Zestawy zadań zostały opracowane pod k±tem nowego egzaminu maturalnego z fizyki. Każdy blok ćwiczeń składa się z trzech czę¶ci, wyodrębnionych jako poziom podstawowy, poziom rozszerzony i zadania złożone. Czę¶ć pierwsza (poziom podstawowy) to 24 testy - zadania zamknięte. W czę¶ci drugiej (poziom rozszerzony) do rozwi±znia jest 9 zadań o charakterze otwartym, bez proponowanych odpowiedzi. Na czę¶ć trzeci± (zadania złożone) składaj± się trzy, których celem jest sprawdzenie umiejętno¶ci wykorzystywania informacji (w postaci tekstu, tabel, wykresów), ich przetwarzania, wyci±gania wniosków oraz stosowania metod badawczych.
Celem niniejszego zbioru nie jest tylko przedstawienie kilku zestawów egzamninacyjnych, ¶ci¶le odpowiadaj±cych założeniom nowej matury, lecz również pomoc uczniom w przygotowaniu się do każdego egzaminu.
Oficyna Wydawnicza TUTOR