Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepWorks w ćwiczeniach. Edytor tekstu. Arkusz kalkulacyjny. Baza danych

Autorzy: Jaskólska Barbara, Nejkauf Lidia, Śniegocka Jolanta, Warachowska Krystyna, Wojdyło Krystyna Kup
teraz
ISBN: 83-860007-16-8
Wydawnictwo: TUTOR
Cena: 3.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miekka
Ilość stron: 147
Rok wydania: 1997
Dostępność: Wysoka
Opis książki Główn± zalet± pakietu MS Works jest pol±czenie w jednym, stosunkowo niewielkim i niedrogim produkcie, podstawowych narzędzi potrzebnych większo¶ci użytkowników komputerów: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych. Ksi±żka ta różni się od innych opracowań duż± ilo¶ci± zadań ilustruj±cych możliwo¶ci pakietu i ucz±cych rozwi±zywania problemów z komputerem. Zadania poprzedzone s± niezbędnymi informacjami na temat korzystania z programu, a także wskazówkami, jak unikn±ć najczęstrzych błędów w trakcie pracy. Ksi±żka została opracowana z my¶l± o studentach pierwszego roku kierunków ekonomicznych. Może także służyć uczniom szkół ¶rednich, a również osobom chc±cym skomputeryzować prace biurowe w firmie.
Oficyna Wydawnicza TUTOR