kurs dla ósmoklasistów foto

Kurs przygotowujący
do egzaminu ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego, z języka angielskiego i z matematyki.
Oferujemy możliwość powtórzenia i utrwalenia wiadomości obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w sposób systematyczny i z pomocą doświadczonych nauczycieli.

kurs maturalny z języka polskiego

Kurs maturalny
z języka polskiego

Zapraszamy maturzystów do udziału w zajęciach kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego, który odbędzie się w 2025 r. na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Poradniki z języka polskiego dla ósmoklasistów
oraz zestawy zadań egzaminacyjnych
z matematyki i z języka polskiego

Oficyna Wydawnicza TUTOR

Egzamin ósmoklasisty
z Tutorem. Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia

Jest to zbiór opracowań wszystkich form wypowiedzi pisemnych, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty
z języka polskiego wraz
z przykładami prac.
Egzamin ósmoklasisty
z Tutorem. Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia

Poradnik zawiera opracowanie wszystkich lektur obowiązkowych
na egzamin ósmoklasisty oraz kilku uzupełniających wraz
z zestawem zadań egzaminacyjnych
do fragmentów utworów.

Egzamin 8-klasisty
z Tutorem. Zestawy zadań
z matematyki

Książka zawiera dziesięć
próbnych testów egzaminacyjnych
z matematyki wraz
z odpowiedziami
i przykładowymi rozwiązaniami. Zestawy egzaminacyjne zbudowane są z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających wiedzę zawartą w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Egzamin 8-klasisty
z Tutorem. Zestawy zadań
z języka polskiego

Jest to zbiór sześciu przykładowych testów egzaminacyjnych z języka polskiego, zawierających zadania dobrane tak, aby uczeń, rozwiązując je utrwalił najważniejsze treści zawarte
w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Kurs Tutora dla ósmoklasistów

Najważniejsze informacje

Gdzie, kiedy i jak często odbywają się zajęcia kursu przygotowującego do Egzaminu Ósmoklasisty

Zajęcia kursu dla ósmoklasistów odbywają się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w soboty – zazwyczaj są to dwie lub trzy soboty w miesiącu. Jednorazowo realizowanych jest sześć godzin lekcyjnych zajęć – po dwie godziny lekcyjne z każdego przedmiotu – z języka polskiego, z matematyki z języka angielskiego. Łącznie kurs Tutora obejmuje 120 godzin lekcyjnych zajęć.
Istnieje również możliwość wyboru jednego lub dwóch przedmiotów. Zajęcia kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się w przedostatnią lub w ostatnią sobotę września i trwają do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego. Przeznaczonych jest na to dwadzieścia sobót.

Kurs Tutora dla ósmoklasistów

Jak przebiegają zajęcia

Jak wyglądają zajęcia kursu dla ósmoklasistów

Zajęcia kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty prowadzone są jednocześnie w formie wykładu i ćwiczeń. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w przyjaznej i sympatycznej atmosferze, w sposób aktywny przyswajali i utrwalali wiadomości wymagane na egzamin ósmoklasisty.

Język polski dla 8-klasistów

Zajęcia z języka polskiego bazują głównie na omawianiu najważniejszych lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie wykonują również zadania egzaminacyjne w oparciu o fragmenty tych lektur. Kolejną ważną częścią zajęć jest omówienie form wypowiedzi pisemnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie zwykle mają za zadanie napisać którąś z nich w trakcie zajęć. Jednocześnie powtarzany i ćwiczony jest materiał z gramatyki i nauki o języku. Zazwyczaj na każdych zajęciach rozwiązywany jest przykładowy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (częściowo lub w całości).

Matematyka dla 8-klasistów

Zajęcia kursu przygotowującego z matematyki to przede wszystkim ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Wiadomości omawiane i powtarzane są tematycznie, zgodnie z działami zawartymi w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Język angielski dla 8-klasistów

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego polega przede wszystkim na poznaniu strategii oraz ćwiczeniu skutecznych technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Na zajęciach uczniowie powtarzają i poszerzają słownictwo z zakresu wymaganych na egzaminie ósmoklasisty bloków tematycznych, utrwalają niezbędne struktury leksykalno-gramatyczne, ćwiczą umiejętności językowe takie, jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, tworzenie wypowiedzi pisemnej, np.: e-mail, zaproszenie, ogłoszenie, wpis na bloga lub notatka.

Próbny egzamin ósmoklasisty

W trakcie trwania kursu na przedostatnich zajęciach przeprowadzany jest jeden próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki.

Scroll to Top