Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

W ramach kursu Tutora prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego.

Język polski

40 godz. lekcyjnych
jednorazowo 2 godz. lekcyjne

Matematyka

40 godz. lekcyjnych
jednorazowo 2 godz. lekcyjne

Język angielski

40 godz. lekcyjnych
jednorazowo 2 godz. lekcyjne

W jakie dni tygodnia, jak często i gdzie odbywają się zajęcia kursu dla ósmoklasistów

Kurs Tutora przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w Toruniu. Zajęcia w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Zajęcia odbywają się w soboty po dwie godziny lekcyjne z każdego przedmiotu. Łącznie kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych zajęć, tj. 20 sobotnich spotkań po 6 godz. lekcyjnych (przy wyborze trzech przedmiotów).

Kurs rozpoczyna się w sobotę 23 września 2023 r. i będzie trwał do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Zajęcia kursu przygotowującego dla ósmoklasistów odbywają się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
w godzinach od 8.45 do 15.30.

Podział na grupy

Grupa A
—–
10.30 – 12.00 JĘZYK POLSKI
12.15 – 13.45 MATEMATYKA
14.00 – 15.30 JĘZYK ANGIELSKI
Grupa B
08.45 – 10.15 JĘZYK POLSKI
10.30 – 12.00 MATEMATYKA
12.15 – 13.45 JĘZYK ANGIELSKI
—–
Grupa C
—–
—–
—–
—–

Grupy liczą po ok. 15 osób (w wyjątkowych sytuacjach po ok. 20 osób).

Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2023-2024

Trzy przedmioty

120 godz. lekcyjnych

Podstawowa cena kursu: 2850 zł
Wpłata jednorazowa: 2700 zł
Wpłata w ratach:
2 x 1375 zł lub 4 x 712,50 zł
Dwa przedmioty

80 godz. lekcyjnych

Podstawowa cena kursu: 1900 zł
Wpłata jednorazowa: 1800 zł
Wpłata w ratach:
2 x 925 zł lub 4 x 475 zł
Jeden przedmiot

40 godz. lekcyjnych

Podstawowa cena kursu: 980 zł
Wpłata jednorazowa: 950 zł
Wpłata w ratach:
2 x 490 zł
W ramach opłaty za kurs zapewniane są materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

Nauczyciele

Zajęcia kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty prowadzą doświadczeni nauczyciele z renomowanych toruńskich szkół.

Język polski

Pani mgr Katarzyna Fiałkowska

Język angielski

Pani mgr Joanna Sklarek

Matematyka

Pani mgr Monika Zenker

Nauczyciele współpracujący ze Studium Oświatowym TUTOR przy realizacji kursu dla ósmoklasistów, to doświadczeni pedagodzy, podchodzący z dużym zaangażowaniem do edukacji młodzieży i swojej pracy, posiadający uprawnienia egzaminatorów egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego.
Są również autorami lub współautorami książek dla uczniów przygotowujących się do egzaminów na różnym poziomie edukacyjnym.

Jak wyglądają zajęcia kursu dla ósmoklasistów

Zajęcia kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty prowadzone są jednocześnie w formie wykładu i ćwiczeń.
Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w przyjaznej i sympatycznej atmosferze, w sposób aktywny przyswajali i utrwalali wiadomości określone w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty.

Język polski

Zajęcia z języka polskiego bazują głównie na omawianiu najważniejszych lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie wykonują również zadania egzaminacyjne w oparciu o fragmenty tych lektur.
Kolejną ważną częścią zajęć jest omówienie form wypowiedzi pisemnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie zwykle mają za zadanie napisać którąś z nich w trakcie zajęć. Jednocześnie powtarzany i ćwiczony jest materiał z gramatyki i nauki o języku. Zazwyczaj na każdych zajęciach rozwiązywany jest przykładowy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (częściowo lub w całości).

Matematyka

Zajęcia kursu przygotowującego z matematyki to przede wszystkim ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Wiadomości omawiane i powtarzane są tematycznie, zgodnie z działami zawartymi w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Język angielski

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego polega przede wszystkim na poznaniu strategii oraz ćwiczeniu skutecznych technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Na zajęciach uczniowie powtarzają i poszerzają słownictwo z zakresu wymaganych na egzaminie ósmoklasisty bloków tematycznych, utrwalają niezbędne struktury leksykalno-gramatyczne, ćwiczą umiejętności językowe takie, jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, tworzenie wypowiedzi pisemnej, np.: e-mail, zaproszenie, ogłoszenie, wpis na bloga lub notatka.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

W trakcie trwania kursu przeprowadzany jest jeden próbny egzamin ósmoklasisty
z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki.

Informacje i zapisy

Studium Oświatowe TUTOR
Małgorzata Szmidt
tel. 797-082-406
e-mail: tutor@tutor.torun.pl

Deklaracja do pobrania

Wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w kursie dla ósmoklasistów
można odesłać e-mailem w formie skanu lub zdjęcia na adres tutor@tutor.torun.pl,
bądź dostarczyć do biura Studium Oświatowego „Tutor”

Scroll to Top