Egzamin Ósmoklasisty 2022. Wyniki

porównanie średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2022 roku
Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2022 roku pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio.

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego.
W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Porównanie średnich wyników Egzaminu Ósmoklasisty z 2022 roku

Język polski
60%
średni wynik ogólnokrajowy
58%
średni wynik w woj. kujawsko-pomorskim
63%
średni wynik w Toruniu
Matematyka
57%
średni wynik ogólnokrajowy
53%
średni wynik w woj. kujawsko-pomorskim
63%
średni wynik w Toruniu
Język angielski
67%
średni wynik ogólnokrajowy
63%
średni wynik w woj. kujawsko-pomorskim
75%
średni wynik w Toruniu
Scroll to Top