Aktualności

Bieżące informacje o odbywającym się kursie, o zapisach do kolejnej edycji kursu
oraz inne przydatne ósmoklasistom informacje

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego w roku 2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. z języka obcego nowożytnego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz będzie sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
Czytaj więcej
szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Wymagania egzaminacyjne z matematyki w roku 2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. z matematyki będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz będzie sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
Czytaj więcej
szczegółowe wymagania na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego w roku 2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. z języka polskiego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz będzie sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
Czytaj więcej
szczegółowe wymagania z języka polskiego na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku
Scroll to Top